Patricia10.JPG

Patricia Ductan

LMHC

Patricia Ductan se yon Konseye Lisansye Sante Mantal ki gen yon pasyon pou ede kliyan reyalize kwasans lan ak konfyans yo vle atake ak okipe pwoblèm lavi a.

 

Li gen anpil eksperyans nan travay ak timoun ak adolesan, anplis de adilt yo. Pratik li santre sou abilite kliyan yo ogmante ajans nan pran desizyon ak mete ann aplikasyon chanjman ki gen yon tèm long enpak pozitif. Li te travay ak yon varyete de defi tankou marye konsèy, relasyon / kominikasyon fanmi, estrès travay, enkyetid sou sante mantal, lit akademik, ak ajisteman jeneral nan chanjman lavi.

Pandan sis dènye ane yo li te travay nan anviwònman divèsifye tankou sante mantal nan kominote a, konsèy nan kolèj, jesyon swen, ak swen prensipal. Li anplwaye plizyè modalite ki ka geri ou ki baze sou bezwen kliyan, tankou CBT, teyori psikodinamik, terapi moun ki santre, jestal, ak travay chòk. Gen background li yo divès mennen nan konpreyansyon ogmante nan diferan background sosyoekonomik ak complexités yo. Li se kiltirèl sansib epi li te travay ak tout kèlkeswa kilti, oryantasyon, sèks, oswa idantite.

Patricia te resevwa yon M.A. nan Konsèy Sante Mantal nan Brooklyn College ak yon sètifika avanse nan etid adiksyon ki soti nan Inivèsite Adelphi.

Facetune_10-04-2020-16-39-24 2.JPG

Stephanie Deltor

LMHC

Stephanie se yon sikològ ki renmen ede lòt moun wè ak konprann valè yo. Li kwè ke wòl pa li se ede chak kliyan atenn objektif yo ak dekouvri moun ke yo ye ak sa yo ka fè. Li kreye yon espas kote kliyan li yo santi ke yo an sekirite epi alèz pou yo moun ke yo vle ye a. Li ede yo kwè nan tèt yo epi gen konfyans nan sa yo ap fè.

 

 

 

 

Apwòch teyorik Stephanie varye paske li kwè ke chak moun gen bezwen diferan. Li itilize plizyè metòd tretman tankou: tèrapi ki baze sou konpòtman ou, tèrapi ki baze sou bezwen pèsonel ou, tèrapi sikoanalojik, tèrapi ki pèmèt kliyan vin moun li ye a paske li vle pi bon rezilta pou chak moun. Stephanie panse ke kilti, relijyon, ak kwayans jwe you wòl enpòtan nan lavi chak moun, se sak fè li itilize sa yo nan travay li. Li ede kliyan li yo konprann tèt yo pi byen epi konprann lòt moun. Li ede yo panse yon lòt jan pou yo atenn objektif yo. Li epi ede yo chanje fason yo panse, jan yo konpòte yo, epi abitid yo. 

 

 

Stephanie gen eksperyans nan ede moun ki ap travese moman difisil nan lavi yo. Li gen eksperyans tou nan terapi an gwoup ak moun ki bezwen tretman pandan lontan tankou: moun ki sibi chòk, moun kap viv nan lari, moun ki fe depresyon, moun ki gen anksyete/ gwo enkyetid, moun ki gen adiksyon, moun ki gen pwoblem mantal, moun ki gen pwoblem ak pesonalite, ak moun ki pa ka kontwole emosyon yo. Li espesyalizel nan ede moun kwè nan tet yo, li ede yo nan devlopman relasyon ak tèt yo epi ak lòt moun, nan ede moun ki tromatize, nan ede moun jere stres lavi a. Stephanie kreye you objektif ak kliyan li yo epi li fe tout sa ki posib pou li ede yo reyalize yo.

 

Stephanie resewva diplòm sikoloji li nan Spelman College epi li espesyalize li nan sante mantal ak lasyans ki etidye fason you moun konpòtel nan lekol Boston University School of Medicine. 

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
user.jpg

Midtown: 136 Madison Ave. , New York, NY 10016

Upper East Side: 1199 Park Ave, New York, NY 10128

Brooklyn: 300 Cadman Plaza West One Pierrepont Plaza, Brooklyn, NY 11201

Financial District: 77 Water Street, New York, NY 10005